WW Kayaks EnglishWelsh <% '********************************************************************************************************************** '* Module: cart_menu.asp '* Written: 22 March 2005 '* Author: Chris Bates '* Description: Shows menu specific to the cart '* '* (c) FirstCMS. Use of this script is strictly prohibited '* without written consent from FirstCMS. '* '* Notes: '* '********************************************************************************************************************** %>
View Basket | Checkout 

Gwersylla yng ngorllewin Cymru?

Beth am llogi caiac ar gyfer eich gwyliau?. Mae gan orllewin cymru yr arfordir gorau ar gyfer caiacio. From family friendly calm waters to good surf. We are located on the main holiday route and can arrange to supply or hire roof racks to suit most makes of car. Danfonwch e-bost am fwy o wybodaeth

WW Kayaks (caiac - sef llong arnofio arforol)

Y mae'r wefan hon yn brysur cael ei chyfieithu i'r iaith Gymraeg. Er nad yw wedi ei chwblhau'n gyfangwbl, po fwyaf o gymorth y gawn - cynta'i gyd gyrraeddwn cwblhad.

Ein prif nod yw i gynnig gwasanaeth o'r ansawdd ucha' posib gan gadw'n prisiau'n gystadleuol. Mae gennym amrywiaeth helaeth o nwyddau ar gyfer y caiac gan gynnwys siwtiau-gwlyb, rhawffyn, cloriau tymhorol a mwy.

Mae'n staff profadiadol dwy-ieithog yma i'ch cynorthwyo ac yn barod i ateb unrhyw gwestiwn perthnasol.

Y mae WW Kayaks yn gweithio'n uniongyrchol a Bic Sport Kayaks. Pam?

Rhywbeth at ddant pawb

Mae gennym ddewis hael iawn o gaiaciau BIC sy'n dal apel i'r nifer, o ddechreuwyr di-brofiad i deuluoedd ac arbenigwyr y maes. Y maent i gyd yn addo sadrwydd ysbeidiol ar y dwr, o'r 'Ouassou' sy'n gaddo sbri i'r holl deulu ar y mor neu afonydd troellog Cymru. Y 'Bilbao' i ddechreuwyr a phroffesiynwyr, y 'Tobago' yn caniatau dau i rwyfo ar y pryd, a'r 'Yakka' am gyflymder i'r caiacwyr proffesiynol.

Arnofio'r tonnau gwyllt!

Dros y tair mlynedd diwethaf mae BIC Sport wedi ehangu i fod yn un o brif gystadleuwyr y farchnad caiac. Y mae'r llwyddiant yn bennaf o achos ei arloesedd a'i cynllunio unigryw, er mwyn creu rhywbeth at ddant bawb.

Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth ar Caiaciau BIC.

WWKayaks supported our friends Brewer and Dyson as they raised money for charity paddling on the Devizes to Westminster Internation Canoe Marathon.